Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o
Tôi ghét những người lấy bí mật của tôi ra làm trò đùa . Trong mắt tôi chúng là sự ô nhục của thế giới này . Tôi muốn chúng biến mất khỏi thế giới này

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 17:15:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 09:48:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 14:05:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 13:34:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 12:57:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-21 13:20:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-21 13:17:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-21 12:46:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-26 13:59:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:22:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:19:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:18:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-02 15:24:33

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7599

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-04-06 18:43:11
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 14:28:30
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 11:27:56
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 09:53:14
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 13:37:16
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 21:21:50
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 11:28:49
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 13:29:53
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 13:02:25
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 18:46:14