Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o
Tôi ghét những người lấy bí mật của tôi ra làm trò đùa . Trong mắt tôi chúng là sự ô nhục của thế giới này . Tôi muốn chúng biến mất khỏi thế giới này
  • Tên: o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o
  • Đang học tại: Trường THCS Kỳ Bá
  • Địa chỉ: Thành phố Thái Bình - Thái Bình
  • Điểm hỏi đáp: 2SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7599

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 18:07:41
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 18:18:15
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 18:39:40
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 18:22:25
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 12:26:37
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 22:03:51
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:45:17
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:40:27
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:31:04
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:21:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 17:15:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 09:48:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 14:05:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 13:34:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 12:57:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-21 13:20:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-21 13:17:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-21 12:46:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-26 13:59:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:22:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:19:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:18:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-02 15:24:33