Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o
Tôi ghét những người lấy bí mật của tôi ra làm trò đùa . Trong mắt tôi chúng là sự ô nhục của thế giới này . Tôi muốn chúng biến mất khỏi thế giới này
  • Tên: o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o
  • Đang học tại: Trường THCS Kỳ Bá
  • Địa chỉ: Thành phố Thái Bình - Thái Bình
  • Điểm hỏi đáp: 2SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:08:41
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:12:19
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:45:17
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-04-06 18:43:11
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 11:40:36
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:25:40
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:25:29
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 11:26:31
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:17:34
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 15:50:33
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:24:55
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 11:33:17
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 15:54:18
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:34:37
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:31:04
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:13:45
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 15:10:44
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:40:27
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 10:13:47
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:21:39
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 11:28:49
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 18:46:14
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị của các chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 08:22:20
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 09:53:14
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:59:24
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:16:25
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 12:38:19
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 11:14:09
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:43:45
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 11:27:56
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:03:38
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:28:30
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:47:22
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:51:23
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 13:02:25
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:20:48
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 09:59:59
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 16:07:33
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 11:35:49
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 08:26:25
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:32:21
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 11:29:23
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:37:41
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:35:17
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:41:19
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 21:03:02
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 15:17:38
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 08:20:41
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 13:29:53
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 17:51:10
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 00:46:08
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:19:46
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:33:55
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 19:13:32
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 22:03:51
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 15:57:54
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 16:00:53
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 15:25:16
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 12:26:37
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 21:14:18
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 15:46:35
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 21:20:51
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 21:21:50
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 13:37:16
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:25:57
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 18:22:25
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:29:27
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 16:26:47
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 21:27:58
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 18:18:15
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 18:39:40
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 09:41:03
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 18:07:41
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 14:34:29
o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 14:28:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 17:15:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 09:48:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 14:05:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-24 13:34:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-09 12:57:49
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-21 13:20:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-21 13:17:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-21 12:46:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-26 13:59:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:22:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:19:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-11 12:18:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-02 15:24:33