o0o Hoàng Tử Lạnh Lùng o0o

Giới thiệu về bản thân

Tôi ghét những người lấy bí mật của tôi ra làm trò đùa . Trong mắt tôi chúng là sự ô nhục của thế giới này . Tôi muốn chúng biến mất khỏi thế giới này