Đỗ Chí Bảo

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Đỗ Chí Bảo
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

một lập trình 8 bước (gồm 6 tiến+2 lùi), robot tiến được 5*6-5*2=20dm. Ta có 126:8=15 dư 6. Nghĩa là robot thực hiện 15 lập trình và 6 bước tiến. Do đó quãng đường AB là 20*15+5*6=330dm

duck egg

number six

 

sport and hobbies

 

I want to be a goalkeeper in the future.