Thầy Hùng

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Thầy Hùng
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

SCMB = 3 x SBMN = 3 x 6 = 18(m2)

SCBM = SCAM ( 2 tam giác có cung đường cao hạ từ đỉnh C và AM = MB)

SABC = 2 x SCMB = 2 x 18 = 36 (m2)

HD:

Coi bài là 2 chuyển động cùng chiều gặp nhau

Ngày hôm trước là vật chuyển động 1 và ngày hôm sau là vật chuyển động 1

Lời giải:

Thời gian từ 7 giờ 50 phút đến 9 giờ 20 phút là:

9 giờ 20 phút - 7 giờ 50 phút = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Nếu ngày hôm sau đi với vận tốc 40 km/giờ thì lúc 9 giờ 20 phút người đo đi được quãng đường:

40 x 1,5 = 60 (km)

Thời gian người đó đi qua sân vận động ở ngày thứ hai:

60: (50-40) = 6 (giờ)

Thời điểm người đó đi qua sân vận động:

9 giờ 20 phút + 6 giờ = 15 giờ 20 phút

Đáp số: 15 giờ 20 phút

P/s: Đây là bài toán khá thú vị

13/15>2/3>5/12

Môn bóng chuyền nhiều bạn yêu thích nhất

Đồng hồ đánh chuông:

1 giờ đánh 1 tiếng

2 giờ đánh 2 tiếng

.... 12 giờ đánh 12 tiếng

Tông số tiếng chuông:

1+2+3+...12

= 1+11+2+10+3+9+4+8+5+7+12+6

=12+12+12+12+12+12+6

=12 x 6 + 6

= (12+1)x6

= 13x6 = 78 (tiếng chuông)

+ Chữ số hàng đơn vị là 2 chữ số hàng chục là 3 chữ số hàng trăm là 1 hoặc 7

+ Chữ số hàng đơn vị là 3 chữ số hàng chục là 4 chữ số hàng trăm là 5

+ Chữ số hàng đơn vị là 4 chữ số hàng chục là 5 chữ số hàng trăm là 3 hoặc 9

+ Chữ số hàng đơn vị là 5 chữ số hàng chục là 6 chữ số hàng trăm là 1 hoặc 7

+ Chữ số hàng đơn vị là 6 chữ số hàng chục là 7 chữ số hàng trăm là 5

+ Chữ số hàng đơn vị là 7 chữ số hàng chục là 8 chữ số hàng trăm là 3

+ Chữ số hàng đơn vị là 8 chữ số hàng chục là 9 chữ số hàng trăm là 2

Có tất cả: 10 số

 

Vậy năm sinh chia 11 dư 10

chia 12 dư 11

Chia 13 dư 12

Năm sinh là: (11x12x13) - 1 = 1715

Đáp số; Năm 1715 (Thuộc thế kỉ XVIII)

9 x 1 = 9 không chia hết cho 6

9x2 = 18 chia hết cho 6

Vậy số nhỏ nhất chia hết cho cả 9 và 6 là 18

B nguyên thì n-3 là ước của 5

hay n - 3 = {5; 1; -1; -5)

n = {8; 4; 2; 2}

Cách 2:

A = {x | x là số tự nhiên lẻ, x <11}

Số HSG dự kiến:

40 x 55% = 22 (Học sinh)

Số HSG thực tế đạt:

30 em