Giới thiệu

Trường THCS Phú Cát huyện Quốc Oai 

Địa chỉ: Thôn 4 xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà  Nội

Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2020