Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hacker. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hacker

Hacker
Mọi người vào ADD nick này hộ mk nha : https://olm.vn/thanhvien/trumc405

Luyện toán

11 -Trung bình 9.92 - Tổng điểm 1190

Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 20:33:17
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 07:50:14
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 22:32:01
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 18:47:42
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 16:29:48
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 06:50:44
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-03-16 06:20:42
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-03-11 15:48:55
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-03-07 16:28:48
Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 17:44:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hacker làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:56:13
Hacker làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:51:47
Hacker làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:50:25
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:47:48
Hacker làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:46:38
Hacker làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:45:46
Hacker làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 21:43:57
Hacker làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-13 20:03:17