Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 정수월. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

정수월
💜 Jungkookstan \n💜 Alex Armanto Suwol 💜\n-https://www.facebook.com/asura.hime.777-\n-https://twitter.com/JSowol-\n-https://www.instagram.com/jsuwol/?hl=vi-\n

Luyện toán

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:53:52
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:47:30
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:35:37
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:08:31
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:24:32
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:27:53
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:07:08
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:03:30
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:13:01
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:47:19
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 13:05:23
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 13:24:12
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 13:45:52
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:17:47
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:28:51
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:41:56
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:44:23
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:10:46
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:21:12
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:26:40
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 18:57:57
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:11:09
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 19:02:20
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:14:35
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 17:41:22
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 18:09:58
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 12:36:00
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 18:26:21
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 16:45:05
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:45:17
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:22:53
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:40:02
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:17:21
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:55:08
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 16:30:16
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:14:05
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:32:21
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:36:33
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:31:56
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 18:02:09
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 10:02:28

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:29:56
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:16:21

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:04:18
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:55:38
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 16:20:24
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:23:15
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:30:53
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:33:12
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:00:18
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:05:00
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 09:35:13
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:24:31
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:09:15
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 10:13:18
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:36:00
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:58:31
정수월 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:01:22

Điểm thi

정수월 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 16:37:48
정수월 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 16:35:24
정수월 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-05 16:27:26
정수월 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-22 10:00:34