Trường THCS Tân Mai

Giới thiệu

Trung học cơ sở Tân Mai

địa chỉ: 147 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội