Nguyễn Thành Lâm

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Thành Lâm
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

công nghệ tế bào động vật là quy trình công nghệ nuôi cấy các loại tế bào động vật và tế bào con người trong môi trường nhân tạo để tạo ra một lượng lớn tế bào nhằm mục đích nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế

một số thành tựu của công nghệ tế bào động vật:

-nhân bản vô tính vật nuôi

-liệu pháp tế bào gốc

-liệu pháp gene

phương của vật nằm ngang

chiều cùng chiều với lực kéo của người đó

a=F/m

=>F=a.m

<=>N+P+Fkéo+Fms=a.m

Chiếu trên Ox

Fkeo-Fms=a.m

=> 30-Fms=12.a

Chiếu trên oy

N=P

=>N=m.g=117,6(N)

=> 30-0,2.117,6=12.a

<=>a=0,54 m/s^2