Lương Phước Thịnh

Giới thiệu về bản thân

Vào Đây làm con mẹ j
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a)NTK của R là:

R=2.16=32(đvC)

R là Lưu Huỳnh,Kí hiệu là S

b)Có số proton của S là 16

Mà p=e => e = 16

a)H2SO4;PTK=2.1+32+4.16=98(dvC)

b)Al2O3;PTK=2.27+3.16=102(dvC)

-Khí Clo,Khí Ozon,Khí Hidro là đơn chất

-Rượu etanol,Axit sunfuric là hợp chất