Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vật lí 10 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Khóa học trực tuyến Vật lí lớp 10 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) được OLM biên soạn theo chương trình sách giáo khoa. Khóa học này gồm các video bài giảng, câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết tương tác, được sử dụng cho giáo viên và học sinh dạy và học online

#Lớp 10 | olm-2.38293