loading...

Tìm số có 10 chữ số thỏa mãn:

⚡ Các chữ số từ 0 đến 9 xuất hiện đúng 1 lần.

⚡ Số tạo bởi \(n\) chữ số đầu tiên của số đó chia hết cho \(n\) (\(n\inℕ^∗,n\le10\)).

------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra tiền mặt, thẻ cào, ngày VIP, ... . Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 30/9/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 30/9/2022.