Từ đầu năm học, OLM đã tổ chức chuỗi các buổi hội thảo, tập huấn về Chuyển đổi số giáo dục, được rất nhiều nhà trường và thầy cô quan tâm (xem lại video ở đây https://olm.vn/chu-de/697917). Nhưng do số lượng người tham gia quá đông và thời gian có hạn nên các buổi tập huấn trên mới chỉ giới thiệu các chức năng cơ bản của Hệ sinh thái Chuyển đổi số OLM. 

Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy, để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả cần hai yếu tố: (1) quyết tâm của lãnh đạo nhà trường, có kế hoạch, lộ trình áp dụng chuyển đổi số cho trường; (2) một thầy cô quản trị tìm hiểu các chức năng và giới thiệu, hướng dẫn lại cho giáo viên trong trường.

Vì thế, Ban Quản trị OLM sẽ mở các buổi tập huấn miễn phí cho các thầy cô phụ trách và quản trị chuyển đổi số trong các trường học. Các thầy cô sẽ được hướng dẫn từng bước và thực hành thiết lập hệ thống chuyển đổi số cho chính trường mình và đưa hệ thống vào vận hành. Trên cơ sở đó, thầy cô sẽ hướng dẫn lại cho giáo viên trong trường cùng khai thác hệ thống chuyển đổi số một cách chất lượng và hiệu quả.

loading...

Thời gian và chủ đề 4 chương trình tập huấn như sau: (Nội dung chi tiết xem ở dưới bài viết này)
 • Buổi 1: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TRƯỜNG, QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC
                          (15:00 - 16:30, Thứ Ba, ngày 24/10/2023)

 • Buổi 2: QUẢN LÝ HỒ SƠ GIÁO ÁN 
                         (15:00 - 16:30, Thứ Tư, ngày 25/10/2023)

 • Buổi 3: TẠO HỌC LIỆU VÀ ĐỀ THI 
                       (15:00 - 16:30, Thứ Năm, ngày 26/10/2023)

 • Buổi 4: XẾP THỜI KHÓA BIỂU 
                       (15:00 - 16:30, Thứ Sáu, ngày 27/10/2023)

Người tham dự: Đại diện Ban Giám hiệu; thầy cô có vai trò quản trị hệ thống chuyển đổi số của nhà trường, thầy cô thư kí hội đồng trường (Xếp thời khóa biểu). 

Hình thức: Trực tuyến trên Zoom (Số lượng mỗi buổi tập huấn không quá 100 thành viên, ưu tiên các thầy cô đăng ký trước).

Form đăng kí:  https://olm.vn/s/taphuan

Lưu ý: các chủ đề buổi tập huấn trên là tương đối độc lập, các thầy cô có thể tham gia một trong các buổi tập huấn mình quan tâm hoặc có thể tham gia cả 4 buổi nếu có điều kiện. Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức định kì các chương trình tập huấn để nếu thầy cô bận ở thời điểm này sẽ tham gia các đợt tập huấn sau.
Thông tin thêm về buổi tập huấn, thầy/cô liên hệ: 0915 343 532 (thầy Hoàn)

---------------------------------------------------

THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC BUỔI TẬP HUẤN
Buổi 1: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TRƯỜNG, QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC
Thời gian 15:00 - 16:30, Thứ Ba, ngày 24/10/2023
Nội dung - Các chức năng của Quản trị viên:
   + Tạo tài khoản giáo viên, học sinh
   + Phân công giảng dạy
- Các chức năng của Giáo viên:
   + Tìm học liệu, giao bài cho học sinh
   + Thống kê kết quả làm bài của học sinh
- Các chức năng của học sinh:
  + Đăng nhập và làm bài trên máy tính
  + Đăng nhập và làm bài trên điện thoại
Người tham dự Đại diện Ban Giám hiệu; thầy cô có vai trò quản trị hệ thống chuyển đổi số của nhà trường
Buổi 2: QUẢN LÝ HỒ SƠ GIÁO ÁN
Thời gian 15:00 - 16:30, Thứ Tư, ngày 25/10/2023
Nội dung

- Các chức năng của Quản trị viên, Ban Giám hiệu:
  + Phân quyền cho giáo viên
  + Thống kê, lọc giáo án theo giáo viên, theo lớp, theo tuần

- Các chức năng của tổ trưởng chuyên môn hoặc người phê duyệt
  + Phê duyệt, nhận xét giáo án
  + Thống kê, lọc giáo án theo giáo viên, theo lớp, theo tuần

- Các chức năng cho giáo viên:
  + Tải giáo án
  + Thống kê, lọc giáo án theo theo lớp, theo tuần

Người tham dự Đại diện Ban Giám hiệu; thầy cô có vai trò quản trị hệ thống chuyển đổi số của nhà trường và thầy cô giáo quan tâm
Buổi 3: TẠO HỌC LIỆU VÀ ĐỀ THI 
Thời gian 15:00 - 16:30, Thứ Năm, ngày 26/10/2023
Nội dung

- Tạo đề thi trắc nghiệm từ file đề pdf hoặc word
- Tạo bài luyện tập trắc nghiệm
- Tạo video tương tác (có điểm dừng)
- Tạo đề thi thông minh từ file word, trộn đề
- Tạo ma trận đề, sinh đề từ ma trận

Người tham dự Đại diện Ban Giám hiệu; thầy cô có vai trò quản trị hệ thống chuyển đổi số của nhà trường, thầy cô giáo quan tâm
Buổi 4: XẾP THỜI KHÓA BIỂU
Thời gian 15:00 - 16:30, Thứ Sáu, ngày 27/10/2023
Nội dung - Thiết lập, cài đặt thời khóa biểu
- Xếp tự động, tinh chỉnh
- Nhân bản, chia sẻ thời khóa biểu
- Tải file kết quả xếp TKB, in ấn
Người tham dự Phó Hiệu trưởng và thầy cô thư kí hội đồng trường phụ trách Xếp thời khóa biểu