Present a written argument or a case to an educated reader with no specialised knowledge of the following topic:

Some people think that cities are the best places to live. Others prefer to live in a rural area. Compare the advantages and disadvantages of living in the city to living in the countryside.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your experience.

You should write at least 250 words. 

----------------------------------

Các bạn trình bày bài viết đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. Giải Nhất trị giá 100.000 đồng thuộc về bạn có bài viết hay nhất (dựa theo số voting stars của các bạn + đánh giá từ ban chuyên môn OLM). Giải Nhì được cộng 2 tháng VIP và giải Ba được 1 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào vào Thứ Sáu ngày 28/05/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 28/05/2021.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 33!

----------------------------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.