Write your answer in 120 - 180 words in an appropriate style.

You see this advertisement in an English language newspaper.

INTERNATIONAL BOOKSHOP REQUIRES SUMMER STAFF

- Do you like books and reading?

- Do you speak English?

- Do you have any useful experience?

Apply to the manager, Mrs Benson, saying why you think you are suitable for a job in our international bookshop.

Write your letter of application. Do not write any postal addresses.

----------------------------------

Các bạn trình bày bài viết đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. Giải Nhất trị giá 100.000 đồng thuộc về bạn có bài viết hay nhất (dựa theo số voting stars của các bạn + đánh giá từ ban chuyên môn OLM). Giải Nhì được cộng 2 tháng VIP và giải Ba được 1 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào vào Thứ Sáu ngày 30/04/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 30/04/2021.

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 29!

----------------------------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.