Hiện nay, các trường đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối kì I. Nhằm giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian và có thêm nguồn tài liệu tham khảo để xây dựng các bộ đề kiểm tra chất lượng, OLM xin gửi tặng Quý Thầy/Cô bộ tài liệu bao gồm:

 

1. Các mẫu đề kiểm tra do OLM biên soạn:

- Đề kiểm tra bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình học; đánh giá tổng quát các kiến thức, kĩ năng quan trọng mà học sinh được học trong suốt học kì I. Một số đề mẫu có đầy đủ ma trận, bảng đặc tả đề, đề minh họa và hướng dẫn chấm. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tạo các ma trận đề, trộn đề và tải về để sử dụng trong kì kiểm tra sắp tới.

 

- Từ Bộ đề mẫu của OLM, thầy cô có thể giao đề kiểm tra để học sinh đánh giá năng lực, giúp các con ôn luyện thêm các lỗ hổng kiến thức.

 

2. Tiếp cận đề thi mẫu của các trường: Đây là nguồn tài liệu do OLM thu thập và thẩm định cùng với sự đóng góp của cộng đồng giáo viên.

 

3. Hướng dẫn tạo đề theo ma trận:

https://olm.vn/chu-de/xay-dung-ngan-hang-cau-hoi-tao-ma-tran-de-sinh-de-sinh-dac-ta-de-theo-huong-dan-cua-bo-gd-dt-2231806650

 

Lưu ý: Giáo viên được tải về HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ các đề kiểm ra kèm ma trận, đặc tả và hướng dẫn chấm trong Phần Tài liệu dành cho giáo viên.

1. KHO ĐỀ THI DO OLM BIÊN SOẠN

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

3. HƯỚNG DẪN RA ĐỀ THEO MA TRẬN TỪ NGÂN HÀNG CÂU HỎI

3.1. Xây dựng CẤU TRÚC ngân hàng câu hỏi:

 

3.2. Xây dựng ngân hàng câu hỏi

 

3.3. Xây dựng ma trận đề, sinh đề, đặc tả đề và tải hồ sơ đề