loading...

Nhằm giúp các em học sinh tự ôn tập cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ kiểm tra cuối học kì I, OLM cung cấp bộ đề kiểm tra cuối học kì 1 các bộ môn, các lớp năm 2023 - 2024. Mỗi bộ gồm các đề, đáp án và hướng dẫn chi tiết; bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình học, giúp học sinh ôn luyện, lấp đầy những lỗ hổng kiến thức còn chưa vững.

 

Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra tới!

1. KHO ĐỀ KIỂM TRA DO OLM BIÊN SOẠN

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12