loading...

Một người (gọi là A) đến một buổi tiệc gồm có 100 người khác. Những người này trong buổi tiệc chỉ nói THẬT hoặc nói DỐI.

A đến hỏi từng người trong 100 người đó một câu hỏi: "Bạn đã bắt tay với bao nhiêu người nói THẬT trong bữa tiệc?" và nhận được các câu trả lời là các số từ 0 đến 99. Hỏi trong bữa tiệc có bao nhiêu người nói THẬT và bao nhiêu người nói DỐI?

------------------------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra tiền mặt, thẻ cào, ngày VIP, ... . Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 12/8/2022. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 12/8/2022.