Tèo đi chăn đàn bò ở một bãi cỏ rộng lớn. Con đầu đàn rất tinh nghịch, chạy nhảy khắp nơi. Tí đi ngang qua, hỏi Tèo: "Tèo ơi, đàn bò có bao nhiêu con thế?". Tèo đáp: "\(\dfrac{1}{3}\) số bò đang ở bãi cỏ sát thôn Đông, con bò đầu đàn đang nhảy lên kìa. \(\dfrac{1}{2}\) số bò đang ở bãi cỏ thôn Mùi, con bò đầu đàn lại đang trêu đùa lũ bê con. Còn \(\dfrac{1}{4}\) số bò đang gặm cỏ ở bãi cỏ thôn Hoài, trong đó có con bò đầu đàn đang nhai cỏ ở đó rồi đấy".  

Tí loay hoay mãi chả tính được số con bò, các bạn hay tính giúp Tí nhé.

----------

Các bạn nhấn vào nút Tham dự bài thi bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 9/4/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 9/4/2021. 

----------

Bài giải của bạn Nguyễn Ngọc Anh Minh:

Phân số chỉ tổng số bò ở 3 bãi cỏ là:

                  \(\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{13}{12}\) (số bò)

Do khi tính số bò ở 3 bãi cỏ đều tính con đầu đàn nên tổng số bò ở 3 bãi cỏ tăng thêm 2 con so với thực tế.

Phân số chỉ 2 con bò là:

                  \(\dfrac{13}{12}-1=\dfrac{1}{12}\) (số bò)

Số con bò trong đàn là:

                  \(2:\dfrac{1}{12}=24\) (con)

Vậy đàn bò có 24 con.