Tìm hai số biết số thứ nhất bằng 150% số thứ hai và biết thêm rằng tổng của hai số cũng bằng 150%.

-------------

Bạn trình bày đáp án của mình vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Đáp án của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 27/2/2015. Ba bạn có lời giải đúng và sớm nhất sẽ được tặng 1 tháng VIP của OnlineMath. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 28/2/2015.

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất: (các bạn đã được thưởng/cộng 1 tháng VIP của Online Math)

1. ffffffffg

2. Lê Duy Khang, Trường Tiểu học Hoàng Lê Kha, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

3. NAU TE, Trường Tiểu học Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

-------------

Xem đáp án

Đáp án:

Số thứ nhất bằng 150% số thứ hai, tức là số thứ nhất bằng 150/100 số thứ hai, hay là số thứ nhất bằng 3/2 số thứ hai.

Vậy nếu coi số thứ nhất là 3 phần thì số thứ hai là 2 phần.

Tổng số phần là: 3 + 2 = 5 (phần).

Vì tổng hai số bằng 150% nên 150% sẽ tương ứng với 5 phần.

Suy ra 1 phần có giá trị là: 150% : 5 = 30%

=> Số thứ nhất là 3 phần và bằng 30% x 3 = 90% (hay là 0,9)

Số thứ hai là 2 phần và bằng 30% x 2 = 60% (hay là 0,6)

Đáp số: 0,9 và 0,6

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }