Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dang trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dang trung

dang trung
Xin chào các bạn đã ghé thăm trang nhà của mình ! Hello ! Chào mừng tháng 9!!!

Điểm thi

dang trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-02 13:38:29
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 12:33:11
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 12:31:26
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-02 12:29:52
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-27 17:03:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-26 19:42:21
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-25 17:40:50
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 17:36:20
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-25 12:07:42
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 11:58:20

Luyện toán

29 -Trung bình 8.34 - Tổng điểm 3086

dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 12:55:34
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 11:10:22
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 16:44:04
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 16:18:15
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2017-11-14 19:06:24
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 05:56:00
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 14:11:04
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 13:53:54
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 14:01:17
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 16:57:25