Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với dang trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

dang trung

dang trung
Xin chào các bạn đã ghé thăm trang nhà của mình ! Hello ! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

35 -Trung bình 7.96 - Tổng điểm 4301

dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 16:50:15
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 18:44:36
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 12:07:10
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:15:56
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 19:52:54
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 13:28:06
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 17:36:20
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 16:17:40
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 17:33:55
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 16:10:08

Luyện văn - Tiếng Việt

77 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 12584

dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 19:36:23
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 19:29:12
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 19:17:59
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 05:56:59
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-06-06 19:13:57
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 15:06:22
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 15:05:35
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 18:10:33
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa sông
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 18:16:12
Lần cuối làm bài: 2018-03-10 18:15:44

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 9.15 - Tổng điểm 183

dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:08:58
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 09:45:27
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 17:05:28
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 09:50:07
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 16:52:56
dang trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 16:50:27

Điểm thi

dang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-03 16:07:28
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-03 15:55:26
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-20 19:38:28
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-02 13:38:29
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 12:33:11
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 12:31:26
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-02 12:29:52
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-27 17:03:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-26 19:42:21
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-25 17:40:50
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 17:36:20
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-25 12:07:42
dang trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-25 11:58:20