Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với anonymous. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

anonymous
ẩn danh ( acc này ko còn của thằng Dương nữa )

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 20:31:18
anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 20:47:32
anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 14:57:35

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 20:35:41

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 20:38:10

Điểm thi

anonymous làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-14 11:10:33
anonymous làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-14 10:36:56