Sorano Yuuki

Giới thiệu về bản thân

♥ Nếu một ngày...Người con gái bạn yêu chợt bật khóc. ♥ Thì... Xin đừng gặng hỏi lý do. Cũng đừng cáu gắt khi cô ấy chẳng nói năng gì.Việc bạn cần làm là... ♥ Ngồi bên cạnh cô ấy và nói : Tựa vai anh mà khóc... [Danh sách bạn đã đầy, không kết bạn nữa...]