Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sorano Yuuki. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sorano Yuuki

Sorano Yuuki
♥ Nếu một ngày...Người con gái bạn yêu chợt bật khóc. ♥ Thì... Xin đừng gặng hỏi lý do. Cũng đừng cáu gắt khi cô ấy chẳng nói năng gì.Việc bạn cần làm là... ♥ Ngồi bên cạnh cô ấy và nói : Tựa vai anh mà khóc... [Danh sách bạn đã đầy, không kết bạn nữa...]

Điểm thi

Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-28 12:45:54
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-24 22:03:29
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 10:19:48
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-25 12:55:54
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 14:05:56

Luyện toán

24 -Trung bình 6.75 - Tổng điểm 3107

Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 08:39:11
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-05-29 22:40:49
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 15:12:02
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-05-26 21:50:07
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 10:59:56
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 14:59:13
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 15:16:50
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 15:17:59
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 11:14:18
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 20:08:17