Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sorano Yuuki. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sorano Yuuki

Sorano Yuuki
♥ Nếu một ngày...Người con gái bạn yêu chợt bật khóc. ♥ Thì... Xin đừng gặng hỏi lý do. Cũng đừng cáu gắt khi cô ấy chẳng nói năng gì.Việc bạn cần làm là... ♥ Ngồi bên cạnh cô ấy và nói : Tựa vai anh mà khóc... [Danh sách bạn đã đầy, không kết bạn nữa...]

Luyện toán

24 -Trung bình 6.75 - Tổng điểm 3107

Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ thuận trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 23:08:51
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 22:26:42
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 07:19:04
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2017-06-03 23:08:02
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 14:39:49
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 07:55:02
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 10:31:38
Lần cuối làm bài: 2017-05-24 14:45:57
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 22:00:47
Sorano Yuuki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 17:46:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-28 12:45:54
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-24 22:03:29
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 10:19:48
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-25 12:55:54
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 14:05:56