Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sorano Yuuki. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sorano Yuuki

Sorano Yuuki
♥ Nếu một ngày...Người con gái bạn yêu chợt bật khóc. ♥ Thì... Xin đừng gặng hỏi lý do. Cũng đừng cáu gắt khi cô ấy chẳng nói năng gì.Việc bạn cần làm là... ♥ Ngồi bên cạnh cô ấy và nói : Tựa vai anh mà khóc... [Danh sách bạn đã đầy, không kết bạn nữa...]

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-28 12:45:54
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-24 22:03:29
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 10:19:48
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-25 12:55:54
Sorano Yuuki làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 14:05:56