Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Noriko Yori. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Noriko Yori

Noriko Yori
Mình là Linh Yukiko đây, nick của mk ko vào đc nên dùng nick này nè !

Luyện toán

0 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 148

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 7.56 - Tổng điểm 378

Noriko Yori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:39:07
Noriko Yori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 19:30:45
Noriko Yori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 20:05:27

Điểm thi