Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kim Yoo Na. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kim Yoo Na

Kim Yoo Na
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của em ! em tên là Nguyễn Trần Phương Thảo năm nay em học lớp 6

Luyện toán

2 -Trung bình 8.67 - Tổng điểm 260

Kim Yoo Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 19:05:52
Kim Yoo Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-08-14 10:38:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi