Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kim Yoo Na. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kim Yoo Na

Kim Yoo Na
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của em ! em tên là Nguyễn Trần Phương Thảo năm nay em học lớp 6

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Kim Yoo Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 19:05:52
Kim Yoo Na đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-08-14 10:38:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi