libra is my cute little girl

Giới thiệu về bản thân

1.Tàu điện không có khói.

2.Chỉ dùng móng tay thôi

3.Đợi con chim bay đi

4.Nó là con của con mèo

5.Chắc miệng ao

6.Đó là trẻ mồ côi

7.Ngày mai/tương lai/không khí

8.Lời cảm ơn

9.Chân trời/Ngày mai

10.Đồng hồ không đổ 13 tiếng chuông

11.Buổi trưa

12.Không khí

13.Có 2 quả

14.Có 9 người

15.=25

16.Que diêm

17.=99

19.Làm đông nước ở hai bình rồi đổ vào chậu

20.Hôm qua,Hôm nay,Ngày mai


a) Do AE // BC (gt), theo định lí Ta - let, ta có :

            OE/OB   = OA/OC      (1)

Do BF // AD (gt), theo định lí Ta - let, ta có :

            OB/OD   = OA/OC (2)

Từ (1) và (2),suy ra  DECF là hình thang cân.

b)Ta có EF// AB//DC (gt)

AB=5cm;CD=10cm(gt

Đoạn này chả biết nói sao cho dễ hiểu,nhưng mình làm ra thì nó bằng :EF/AB=EF/CD=1/2(chẳng biết đúng hay sai đâu T.T)

Kẻ đường chéo AC cắt EF tại G

EF // CD // AB hay EF // EG và GF // AB

Do EF // EG ,theo định lý Ta - let trong ΔADC :

AE/ED=AG/GC⇔AG/GC=42=2AE/ED=AG/GC⇔AG/GC=4/2=2

Do GF // AB ,theo định lý Ta - let trong ΔABC :

AG/GC=BF/FC⇔2=6/FC

⇒FC=3

A B C D E G F 4 6 2

-cả hai đội đắp được  40-7,4=32,6 m

-đội 2 đắp được (32,6-2,6):2 =15m

một đội đắp được 15+2,6=17,6m

Cả hai đội đắp được là:

40-7,4=32,6(m)

Đội hai đắp được là:

( 32,6 - 2,,6) :2 = 15 (m)

Đội một đắp được là:

15 + 2,6 = 17,6 (m)

đ/s hộ nha bn k cho mk nữa