Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Yến Nhi
Hello,xin chào tất cả mọi người đã vào trang cá nhân của mk ^-^

Luyện toán

10 -Trung bình 7.68 - Tổng điểm 1152

Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 23:03:07
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 23:01:01
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 18:46:42
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 19:26:30
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 18:27:53
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 12:46:11
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 16:45:08
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 21:31:23
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 18:54:42
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 18:16:31

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 20:51:03
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 20:49:35

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-10 23:55:10
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 23:09:06
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 23:06:18
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-16 16:48:27
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 21:52:11
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 16:18:34
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 16:14:21
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 16:10:49
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 17:21:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-27 21:28:51
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 21:24:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 21:21:12