Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Yến Nhi
Hello,xin chào tất cả mọi người đã vào trang cá nhân của mk ^-^

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 16:45:08
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-03-02 21:31:23
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 19:26:30
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-05-03 18:16:31
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 18:54:42
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 12:46:11
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 18:27:53
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 18:46:42
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 23:01:01
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 23:03:07

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 20:49:35
Nguyễn Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 20:51:03

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-10 23:55:10
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 23:09:06
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-11 23:06:18
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-16 16:48:27
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 21:52:11
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 16:18:34
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 16:14:21
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 16:10:49
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 17:21:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-27 21:28:51
Nguyễn Thị Yến Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 21:24:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-27 21:21:12