Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Yến Nhi

Đặng Thị Yến Nhi
Hello ! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

23 -Trung bình 6.31 - Tổng điểm 3283

Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2015-12-28 19:36:19
Lần cuối làm bài: 2015-12-26 17:45:24
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 10:23:57
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 16:32:04
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 19:50:14
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-09-23 17:19:51
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-09-06 07:44:41
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 08:22:26
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 08:16:17
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 18:18:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi