Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Yến Nhi

Đặng Thị Yến Nhi
Hello ! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

23 -Trung bình 6.31 - Tổng điểm 3283

Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 10:34:56
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 08:22:37
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 20:34:06
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 12:05:20
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 11:23:07
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 12:07:44
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 15:49:13
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 17:54:52
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 17:53:10
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 10:30:44