Đặng Thị Yến Nhi - Trang của Đặng Thị Yến Nhi - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Yến Nhi

Đặng Thị Yến Nhi
Hello ! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

23 -Trung bình 6.31 - Tổng điểm 3283

Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 10:34:56
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 08:22:37
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 20:34:06
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 12:05:20
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 11:23:07
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 12:07:44
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 15:49:13
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 17:54:52
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 17:53:10
Đặng Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2015-08-15 10:30:44