Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen hai yen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen hai yen

nguyen hai yen
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyen hai yen
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 17SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

6 -Trung bình 8.08 - Tổng điểm 727

nguyen hai yen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-09-12 20:21:00
nguyen hai yen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-05 16:53:13
nguyen hai yen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 07:44:12
nguyen hai yen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-05 20:25:51
nguyen hai yen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 20:36:20
nguyen hai yen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 21:33:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyen hai yen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-18 11:14:23
nguyen hai yen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-03 13:24:51
nguyen hai yen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-29 08:13:43
nguyen hai yen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-28 17:09:57
nguyen hai yen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-28 17:05:54