xuca

Giới thiệu về bản thân

Các bạn kết bạn với mình nhé!!! Happy new year ^-^!^-^
0
0
0
0
0
0
0

tổng của SBC và SC là :50 - 3 - 3 = 44

tổng số phần = nhau là :3 + 1 =4

SC là : 44 : 4 = 11

SBC là :11 x 3 = 33

abc = 432 các bạn hãy tích cho mk nha

tổng của ĐL và ĐB là: 

84 x 2 : 3 = 56 

trung bình của ĐL và ĐB là :

56 :2 = 28

suy ra ĐL là 29 , ĐB là 27 ( vì 28 là số chẵn nên 2 đáy chỉ có thể là 27 , 29 )

tổng của ĐL và ĐB là: 

84 x 2 : 3 = 56 

trung bình của ĐL và ĐB là :

56 :2 = 28

suy ra ĐL là 29 , ĐB là 27 ( vì 28 là số chẵn nên 2 đáy chỉ có thể là 27 , 29 )

chu vi hình vuông là :

10 x 4 = 40 

còn lại số quả là :

20-5-5=10 (quả)

đáp số : 10 quả