Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Hải

Nguyễn Xuân Hải
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Xuân Hải
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

70 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7000

Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 18:43:15
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 14:49:11
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 16:53:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 14:58:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:56:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:33:04
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:08:27
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 14:56:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:26:47
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:31:13
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 10:45:05
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:09:10
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 10:33:58
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:30:07
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:54:47
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:48:46
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 18:52:19
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 08:58:55
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:49:47
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 21:02:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:46:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:11:49
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:27:38
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:29:26
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:51:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 17:05:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:21:11
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:31:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:03:20
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 22:02:03
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:13:10
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:38:55
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:58:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 18:33:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:34:38
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 20:44:31
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:05:44
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:55:03
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:11:59
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:27:34
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 21:23:42
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 22:56:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 22:47:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 07:51:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 07:54:42
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:08:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 09:59:58
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 16:47:14
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:52:41
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:10:44
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:15:57
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 11:37:53
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 10:07:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 19:07:29
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 08:28:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:38:47
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 06:57:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 22:07:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:05:15
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:45:21
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 07:15:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 22:31:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:08:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:02:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 15:17:05
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 15:05:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 09:36:38
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 15:34:23
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 17:14:25
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 22:40:40

Luyện văn - Tiếng Việt

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 11:26:29
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:06:16
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:12:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:18:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 17:43:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:54:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:43:20
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:35:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:05:00
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:47:04
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:05:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:50:37
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:10:55
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 16:25:41
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:59:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:50:25
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 22:12:24
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 14:56:44
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 10:14:20
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 05:43:07
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 22:09:45
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 18:20:47
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:23:45
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:59:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:59:40
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 18:42:16
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:55:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 06:19:13
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 09:32:33

Luyện Tiếng Anh

223 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 22300

Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 22:14:26
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:55:47
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:21:31
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 09:09:15
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:03:18
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:12:46
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:21:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:31:04
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 22:12:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 22:12:31
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 19:30:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:40:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 22:12:25
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 22:11:30
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:55:49
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:09:07
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:40:44
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 22:10:03
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:51:23
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:49:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:09:07
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:52:13
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 09:34:57
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:57:43
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 14:58:41
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:52:11
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:14:43
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:14:57
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:09:07
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:36:00
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 07:55:37
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:18:02
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:18:24
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:09:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:36:20
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:36:21
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 21:56:31
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 7
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 18:11:07
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 18:03:28
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:25:23
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:23:42
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:09:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:36:44
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:21:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 10:20:43
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:44:25
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:25:57
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:20:00
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 15:01:53
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 19:57:31
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 10
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 17:57:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:52:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 21:55:58
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 18:26:54
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:23:19
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:37:44
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 11:16:06
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 16:39:06
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 09:00:34
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:24:16
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 20:00:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:38:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:59:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 09:21:02
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:53:53
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:42:07
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:30:18
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 20:03:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:30:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:32:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:38:29
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:39:45
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 20:32:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:50:10
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:39:31
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:54:53
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:40:22
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 15:20:43
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:39:13
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:39:05
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:54:54
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 19:25:52
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:55:18
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:55:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 17:40:34
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:50:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:19:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:31:21
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 08:48:26
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:16:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:17:50
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:42:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:46:41
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:17:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:29:28
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:38:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:01:26
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:12:44
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:14:14
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 21:57:20
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 21:57:28
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:18:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:14:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:14:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:25:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:18:25
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:14:58
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:30:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 15:39:26
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:18:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 10:01:55
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 11:11:03
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:45:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 09:45:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:57:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 22:10:03
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:17:22
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:14:21
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:19:06
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:15:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 21:20:38
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 15:20:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:19:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:18:06
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 15:28:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:20:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:23:42
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:19:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 18:18:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:52:47
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 09:20:20
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:20:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:22:54
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 09:26:42
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:35:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:21:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:23:00
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:20:46
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 15:32:02
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:21:42
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:23:07
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:20:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 15:34:06
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 11:22:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:22:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:23:15
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:20:26
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 17:11:34
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:33:54
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:36:31
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 15:10:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:22:45
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:23:22
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 10:38:18
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:37:38
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 15:14:29
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 16:22:58
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:23:28
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:21:28
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:25:22
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:26:19
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:26:19
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 21:28:42
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 17:15:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 15:04:49
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 22:00:59
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:49:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:42:56
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:14:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:30:42
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 15:55:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:12:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:33:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:34:45
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 12:33:56
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:19:38
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 09:15:27
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:15:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:47:10
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:14:22
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 18:47:17
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:34:57
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 08:58:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:28:25
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:39:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:50:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:55:37
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:51:40
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:53:04
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 09:55:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:27:15
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:29:43
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 17:00:45
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:07:27
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 08:59:20
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:03:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:23:47
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two Grammar _ Billy's teddy, Mum's book
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:30:41
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:49:10
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 09:05:42
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 10:12:13
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:53:50
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 15:48:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:24:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 18:28:28
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:07:18
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 18:34:43
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 15:20:43
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 22:02:53
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 11:10:18
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 07:56:34
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 18:13:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:34:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:51:33
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:03:21
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 15:27:34
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 11:14:57
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:51:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 17:43:06
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Family members
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 14:55:32
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I have one sister.
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 14:58:30
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: He's my grandfather. He's tall.
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 15:11:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 15:16:05

Điểm thi

Nguyễn Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-20 18:23:41
Nguyễn Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 16:05:08
Nguyễn Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 15:13:14
Nguyễn Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 21:46:01