Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Hải

Nguyễn Xuân Hải
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Xuân Hải
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

57 -Trung bình 8.49 - Tổng điểm 6369

Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 22:56:35
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 22:47:12
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 08:28:39
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 07:15:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 06:57:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 21:08:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 16:11:59
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:55:03
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:31:13
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:05:44

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 6.37 - Tổng điểm 2039

Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 06:19:13
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:55:09
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 18:42:16
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:59:40
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:59:08
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:23:45
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:36:31
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 20:59:51
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 16:25:41
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:10:55

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 8.07 - Tổng điểm 2178

Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 18:20:43
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 21:27:25
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:14:02
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:07:18
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:24:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:03:48
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:28:25
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:33:44
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:22:36
Nguyễn Xuân Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:16:17

Điểm thi

Nguyễn Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-20 18:23:41
Nguyễn Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 16:05:08
Nguyễn Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 15:13:14
Nguyễn Xuân Hải làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 21:46:01