Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pé Quỷ Cưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pé Quỷ Cưng

Pé Quỷ Cưng
Nếu cảm thấy mệt quá =.= Em cho mượn bờ vai ^.^ Thì thầm em nói khẽ ^_+ Anh h nak của ai?!?-kkk-NAk quỷ nhưng thích giúp ng-thề k hút máu ai cả!!!

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:20:08
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:32:53
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:00:42
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 19:56:21
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:09:24
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 19:49:49
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:03:30
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:30:36
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 19:42:46
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:05:20

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 14:57:18

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Pé Quỷ Cưng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 19:56:15
Pé Quỷ Cưng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-12 21:25:33
Pé Quỷ Cưng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-04-10 19:54:23