Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pé Quỷ Cưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pé Quỷ Cưng

Pé Quỷ Cưng
Đường k đi sẽ mọc nhiều cỏ dại - Người k qua lại sẽ trở thành người dưng....

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 19:56:21
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 20:58:28
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 19:53:01
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 19:52:53
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 19:31:31
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 17:59:41
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 19:47:02
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 20:09:17
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:30:51
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:03:30
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:20:08
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:32:53
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:30:36
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 22:00:42
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 19:42:46
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:05:20
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 19:49:49
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:09:24
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 20:32:58
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:37:53

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 14:57:18
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:01:01
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi đường (Tẩu lộ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:16:50
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:35:16
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:15:53
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:23:17

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in words ending in -ic and -al
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:24:13
Pé Quỷ Cưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence type 1 (review) & type 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 16:41:20

Điểm thi

Pé Quỷ Cưng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 19:56:15
Pé Quỷ Cưng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-12 21:25:33
Pé Quỷ Cưng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-04-10 19:54:23