Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Black Angel. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Black Angel

Black Angel
https://www.youtube.com/watch?v=0bhFImbJOA8

Luyện toán

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2015-12-21 19:25:20
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 18:20:50
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 19:03:57
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 16:47:20
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 19:02:26
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 19:47:27
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:07:27
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 18:44:19
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 19:31:28
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 18:41:00
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 21:06:42
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 17:01:57
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-03-09 19:12:14
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 07:59:00
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 11:48:54
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 20:05:31
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-12-10 19:09:39
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 20:49:18
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:55:15

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 18:41:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Black Angel làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 09:36:55