Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Black Angel. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Black Angel

Black Angel
https://www.youtube.com/watch?v=0bhFImbJOA8

Luyện toán

19 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 1991

Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:55:15
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-03-26 20:05:31
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 20:49:18
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 19:47:27
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-03-09 19:12:14
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 17:01:57
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 21:06:42
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 18:41:00
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 19:31:28
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 18:44:19

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 18:41:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Black Angel làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 09:36:55