Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Black Angel. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Black Angel

Black Angel
https://www.youtube.com/watch?v=0bhFImbJOA8

Điểm thi

Black Angel làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-13 09:36:55

Luyện toán

19 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 1991

Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 11:48:54
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-12-10 19:09:39
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2015-12-21 19:25:20
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 07:59:00
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 16:47:20
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 19:02:26
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 19:03:57
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 18:20:50
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 19:07:27
Black Angel đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 18:44:19