Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với glucozo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

glucozo CTV

glucozo
j tại wifi đấy :(

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:52:00
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 14:34:32
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 15:48:27
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:47:55
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 15:03:46
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 15:15:50
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 15:02:11
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 15:15:32
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 15:10:34
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 09:51:39
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 14:47:45
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-28 21:44:14
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 08:04:52
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 14:52:11
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 09:07:37
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 15:59:33
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 16:08:26
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 08:25:53
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 19:49:29
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác nội tiếp đường tròn - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 13:40:13
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điều kiện để phân thức có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 15:27:33
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 16:43:57
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 16:45:09
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 15:25:53
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 18:06:38
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tích, thương các căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 21:51:30
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 15:21:02
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 10:00:52
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 15:36:54
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:44:01
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 15:20:49
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 15:04:49
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 17:32:29
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 09:30:04

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 15:05:36

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:53:09
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:41:01
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:43:22
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:45:09
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:47:28
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:49:15
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:51:15
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:37:33
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:34:01
glucozo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 14:38:37

Điểm thi

glucozo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-30 09:20:39
glucozo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-02 21:04:01
glucozo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:03:30
glucozo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-11 17:32:19