Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn hoàng khánh an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn hoàng khánh an

nguyễn hoàng khánh an
cùng học với olm.vn nào

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 17:41:33

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 6.83 - Tổng điểm 1981

nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:14:46
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:30:37
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:12:15
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:25:52
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:06:16
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:18:51
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:35:45
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:21:25

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 639

nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:29:15
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:22:25
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:24:43
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:15:21
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:19:18
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:36:28

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-19 19:46:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:18:36
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:34:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 19:58:47
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 19:52:59
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-06 11:43:50
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-24 20:39:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-20 08:22:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-20 08:12:50
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-18 11:07:56
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-12 15:20:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-02 11:44:04