Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn hoàng khánh an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn hoàng khánh an

nguyễn hoàng khánh an
cùng học với olm.vn nào

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 17:41:33
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 15:04:30
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 09:17:16
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 09:37:53

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:21:25
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:35:45
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:18:51
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:06:16
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:25:52
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:12:15
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:30:37
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:14:46
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 15:21:21

Luyện Tiếng Anh

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:55:57
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:10:19
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 13:14:22
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:02:43
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:09:00
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:11:29
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:19:01
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:15:23
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:36:28
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 20:19:18
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:15:21
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:24:43
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:22:25
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:17:30
nguyễn hoàng khánh an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:29:15

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-02 21:50:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-30 16:53:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-19 19:46:24
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:18:36
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:34:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 19:58:47
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 19:52:59
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-06 11:43:50
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-24 20:39:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-20 08:22:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-20 08:12:50
nguyễn hoàng khánh an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-18 11:07:56
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-12 15:20:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-02 11:44:04