Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 21:54:32
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 22:49:37
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 22:00:20
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 21:42:25
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 20:40:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:11:18
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 23:05:31
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:53:19
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 09:55:19
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 19:46:27
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 10:44:17
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:57:01
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:23:06
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 11:49:49
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 10:08:08
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 10:05:07
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 10:18:44
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:42:39
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 10:34:53

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:24:12
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:39:14
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:16:12
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:41:18
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:50:11
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 10:16:35
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 10:50:23
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 18:10:38
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 11:07:09
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 19:04:42

Luyện Tiếng Anh

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 23:29:12
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 23:42:40
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 23:30:14
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:14:26
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 23:42:36
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 23:52:12
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:11:32
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:49:55
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:04:09
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 22:51:39
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 23:15:26
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 23:22:14
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:29:01
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:12:29
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:10:58
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 18:13:20
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:29:47
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 21:08:14
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:35:41
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:43:01
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:58:39
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 22:18:42
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:47:42
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 22:10:38
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 19:37:40
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:56:57
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:36:06
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 18:40:38
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:14:02
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 20:39:24
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 19:01:01
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:25:08
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 21:39:35
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:45:16
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 08:50:55
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 09:26:30
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:13:04

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-19 17:45:03
Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 23:10:26
Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-30 22:07:33
Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-11 22:06:48
Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-11 21:45:47