Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

15 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 2432

Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 20:33:14
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:42:39
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 21:52:28
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 22:49:37
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 21:42:25
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 23:05:16
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 10:08:08
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 11:49:49
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:23:06
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:57:01

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 564

Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:50:11
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:41:18
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:16:12
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:39:14
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 10:24:12

Luyện Tiếng Anh

19 -Trung bình 9.28 - Tổng điểm 2042

Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 21:45:16
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 22:10:38
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 21:47:42
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 22:18:42
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:10:58
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:12:29
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:29:01
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 23:22:14
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 23:15:26
Nguyễn Ngọc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 22:51:39

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 23:10:26
Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-30 22:07:33
Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-11 22:06:48
Nguyễn Ngọc Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-11 21:45:47