Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Thi Ngoc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Thi Ngoc Anh

Nguyen Thi Ngoc Anh
Hello! Xin chào tất cả các bạn ở trong Online Math

Luyện toán

3 -Trung bình 5.78 - Tổng điểm 752

Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 07:57:05
Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 09:21:23
Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 17:01:45

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.77 - Tổng điểm 677

Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 07:38:15
Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 08:54:21

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyen Thi Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-23 08:40:38
Nguyen Thi Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 08:20:40