Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Thi Ngoc Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Thi Ngoc Anh

Nguyen Thi Ngoc Anh
Hello! Xin chào tất cả các bạn ở trong Online Math

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 07:57:05
Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-07-15 17:01:45
Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 09:21:23

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 08:54:21
Nguyen Thi Ngoc Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 07:38:15

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyen Thi Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-23 08:40:38
Nguyen Thi Ngoc Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-19 08:20:40