Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫
xin chào, mik tên Hiền, chưa có ny, thích trà sữa, đi du lịch. thích môn tiếng anh, mĩ thuật. mong mn giúp đỡ, với lại ai có nhu cầu đổi tick thì kb nha. Đặc biệt: Ai kb lần đầu với mik sẽ đc tang 3 tick

Luyện toán

57 -Trung bình 8.39 - Tổng điểm 6625

Lần cuối làm bài: 2019-10-08 08:52:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 08:24:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:24:42
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:26:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:26:04
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:54:57
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 09:32:44
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 08:15:47
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 13:24:25
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54

Luyện văn - Tiếng Việt

77 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 7837

Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:12:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:58:02
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 07:46:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 08:09:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 07:51:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 08:12:14
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:36:42
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 08:03:55
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 13:56:37
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 07:22:30

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 8.08 - Tổng điểm 2263

✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 07:39:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 07:40:03
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 07:42:10
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:20:30
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:24:39
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:10:40
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:06:07
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 09:20:33
✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ NTT Hiền✫•°*”˜˜”*°•.¸✫ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 07:48:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 07:45:21

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 08:50:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-27 07:56:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-26 16:17:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-26 16:10:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-26 16:08:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-13 09:33:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 10:41:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 10:37:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-06 09:04:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 09:48:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 09:46:12
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-26 14:06:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 14:11:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 14:07:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 09:29:23
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 15:42:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-19 13:46:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-19 13:45:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-19 13:41:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 09:47:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 09:39:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-27 14:47:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-27 14:35:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-27 14:31:30
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-17 15:11:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-17 14:55:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-17 14:51:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-09 10:43:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-07 09:28:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-07 09:25:15