Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)

✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖)
xin chào, mik tên Hiền, chưa có ny, thích trà sữa, đi du lịch. thích môn tiếng anh, ngữ văn, ghét môn hóa. mong mn giúp đỡ, với lại ai có nhu cầu đổi tick thì kb nha. Ước mơ lên 1500SP. Mik lập team, ai là chòm sao sư tử muốn gia nhập thì liên hệ với mik nha. Một số thành viên của nhóm https://olm.vn/thanhvien/mychilop4a https://olm.vn/thanhvien/binhminhtrongtoi https://olm.vn/thanhvien/thumapthu …… . Sẵn tiện vào link này nha https://grandedesafio.com/vn/quiz/28609793 https://grandedesafio.com/vn/quiz/29561808 https://vn.buddymojo.com/match/Al và https://olm.vn/bg/weendy_n_van8_2019/. Mik có game muốn giới thiệu cho các bn (vô link này nha) http://game.kul.vn/mongtrutien200/landing-page04.html?gclid=Cj0KCQiAk7TuBRDQARIsAMRrfUbsWtwTynbi0jmfgmgmpFDEFMWc2OWAL5T7BLKESytLxRv_YGGB7EQaApCNEALw_wcB . mik là fan của Hương Ly, Jack_k-icm, ai là fan của họ thì kb với mik nha Yêu mọi người 사랑 https://olm.vn/hoi-dap/detail/234050574953.html và https://olm.vn/hoi-dap/detail/232896692446.html, https://olm.vn/hoi-dap/detail/196857597043.html?pos=445013182813

Luyện toán

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 10:26:37
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 07:25:16
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 07:44:09
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 07:08:46
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 08:14:41
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 07:41:38
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 07:50:51
Lần cuối làm bài: 2017-08-18 07:11:36
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 07:25:30
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 12:12:18
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 08:19:26
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 07:15:27
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 08:26:37
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 10:14:40
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 13:41:18
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 07:10:09
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 07:34:54
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 09:50:04
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 07:17:33
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 07:11:36
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 08:36:18
Lần cuối làm bài: 2017-09-22 07:13:33
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 07:28:05
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 07:27:36
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 07:14:47
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 07:22:21
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 14:59:30
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 07:06:00
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 07:39:51
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 07:18:43
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 07:02:22
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 07:11:11
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 14:19:17
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 08:57:52
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 07:43:55
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 09:05:22
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:16:08
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 13:51:49
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 13:52:08
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 14:11:11
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 13:32:25
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 15:32:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 08:52:26
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 14:15:54
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 08:15:47
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 07:53:15
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 13:11:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 10:15:56
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 15:03:46
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 09:32:44
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 15:30:40
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 15:54:57
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 08:24:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:26:04
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 13:24:25
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 10:24:42
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 07:24:13
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 15:15:18

Luyện văn - Tiếng Việt

81 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8100

✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 07:04:49
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 07:06:04
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 07:07:29
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 07:16:39
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 08:20:14
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 07:47:40
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 07:15:27
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 08:14:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 07:49:45
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 07:55:53
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 07:50:53
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 08:21:50
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 07:20:32
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 08:38:01
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 08:30:39
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 07:27:45
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 09:04:39
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 07:57:13
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 09:14:44
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 07:59:26
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 07:45:40
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 07:42:43
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 07:05:48
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 07:10:21
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 08:55:57
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 07:42:24
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 10:21:39
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 07:25:09
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 07:30:23
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 07:35:58
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 08:59:28
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 07:48:34
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 07:52:08
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 07:53:01
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 07:38:25
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 07:28:50
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 08:01:14
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 09:26:39
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 09:30:35
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 07:41:22
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 07:31:58
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 07:43:22
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 09:01:06
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 09:31:44
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 08:05:47
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 08:15:21
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 08:10:53
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 08:16:34
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 09:36:09
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 09:41:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 07:53:46
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 07:47:30
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 07:35:57
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 08:59:59
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 08:04:43
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 09:13:50
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 07:50:20
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 07:09:09
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 09:12:36
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 09:07:59
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 09:13:03
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 07:58:33
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 09:17:35
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 07:47:04
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 07:46:48
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-01-12 07:22:30
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 13:56:37
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 08:03:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 15:36:42
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 08:12:14
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 07:51:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 08:09:53
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 07:48:05
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 07:46:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:58:02
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 07:54:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 10:12:35
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 09:42:46
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:14:02

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 16:11:41
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 14:16:06
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 14:18:46
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 14:26:32
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 13:46:24
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:20:30
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:24:39
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:27:44
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:36:19
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 07:40:27
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 07:45:21
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 07:48:35
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 07:21:09
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 09:20:33
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:06:07
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 10:10:40
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 09:00:01
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 07:39:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 07:40:03
✫°”˜˜”°♌️NTTH♌️°”˜˜”°✫(๖team lion๖) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 07:42:10
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 10:15:39
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 15:30:07
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 15:34:21

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 18:51:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-06 09:59:26
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-01 09:22:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 10:04:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-30 08:50:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-27 07:56:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-26 16:17:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-26 16:10:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-26 16:08:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-13 09:33:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 10:41:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-09 10:37:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-06 09:04:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 09:48:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 09:46:12
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-26 14:06:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 14:11:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 14:07:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-14 09:29:23
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 15:42:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-19 13:46:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-19 13:45:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-19 13:41:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 09:47:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 09:39:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-27 14:47:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-27 14:35:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-27 14:31:30
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-17 15:11:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-17 14:55:15