Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Phương Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Phương Vy

Phạm Phương Vy
hi,mọi người.Ai vào trang cá nhân của mk thì nhớ kb nha.

Luyện toán

0 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 396

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 5.39 - Tổng điểm 2048

Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:48:26
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 18:15:46
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:55:29
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:10:17
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 16:39:49
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:55:54
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 18:15:15

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 6.18 - Tổng điểm 3092

Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:47:59
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:54:29
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 18:49:22
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:59:28
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 18:33:38
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 17:41:26
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:41:37
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:21:03
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:55:07
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:49:25

Điểm thi

Phạm Phương Vy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-03 18:11:27
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:13:43