Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Phương Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Phương Vy

Phạm Phương Vy
hi,mọi người.Ai vào trang cá nhân của mk thì nhớ kb nha.

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:48:26
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:55:29
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 18:15:46
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 18:15:15
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:10:17
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:55:54
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 16:39:49

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:43:32
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:49:25
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:55:07
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:21:03
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:41:37
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 18:33:38
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 18:49:22
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:47:59
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:54:29
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:59:28
Phạm Phương Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 17:41:26

Điểm thi

Phạm Phương Vy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-03 18:11:27
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-15 17:13:43