Nguyễn Thảo Vy

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Thảo Vy
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Số cây được trồng trong vườn là:

2 x 4x 101 = 808 cây

đáp số: 808 cây con

- góc vuông: A, D

- GÓC KHÔNG VUÔNG: B,C

- góc vuông: A, D

- GÓC KHÔNG VUÔNG: B,C