Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vũ thị thùy linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vũ thị thùy linh

vũ thị thùy linh
hi.mình rất vui khi gặp bạn. Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !NÈ mọi người,mình cung bảo bình nga.các bạn là cung gì vậy,hãy kết bạn với mình .mình rất muốn có thật nhiều bạn mới.Rất hân hạnh khi làm bạn với mọi người.

Luyện toán

2 -Trung bình 5.74 - Tổng điểm 2181

vũ thị thùy linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 15:13:30
vũ thị thùy linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 06:59:37

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 9.56 - Tổng điểm 478

vũ thị thùy linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-01-02 19:57:14
vũ thị thùy linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 18:50:47
vũ thị thùy linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 19:59:28

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.04 - Tổng điểm 283

vũ thị thùy linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 08:18:45

Điểm thi

vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-08 15:37:14
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 07:47:52
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-05 07:35:56
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-25 09:06:01
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-16 07:56:48
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-03 08:18:37
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-05 17:50:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-20 19:56:09
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-20 19:51:32
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-14 18:28:59
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-13 19:47:55
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-12 20:17:35
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-12 20:14:07
vũ thị thùy linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-26 17:55:01