Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kaito Kid. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kaito Kid

Kaito Kid
Mk tên thật là Vương Hải Nam nha !!!!1

Luyện toán

49 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 5185

Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 20:39:17
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 21:06:32
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 19:23:52
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 20:55:08
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 21:57:58
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 20:07:43
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 18:54:43
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 19:52:15
Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 19:39:37
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 19:26:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.70 - Tổng điểm 17

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.40 - Tổng điểm 108

Kaito Kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 20:38:22

Điểm thi

Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-17 19:31:35
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-10 19:31:22
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-06 19:31:17
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-29 20:56:31
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-29 11:58:43
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-29 11:54:34
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-29 11:50:29
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-29 11:40:49
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-29 11:27:40
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-29 11:19:38
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-21 22:46:12
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-21 22:39:22
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 22:32:46
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-21 22:28:05
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-21 19:22:46
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-21 19:07:21
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-21 18:56:01
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:10:14
Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:04:33