Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dinh thien tan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dinh thien tan

Dinh thien tan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

11 -Trung bình 7.85 - Tổng điểm 1334

Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 20:47:14
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:34:57
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 20:05:42
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 19:31:53
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2018-06-27 07:18:28
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 19:14:56
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 09:01:01
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 19:20:34
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-25 19:41:15
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-06-13 13:58:58

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.85 - Tổng điểm 117

Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 09:19:17

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 7.97 - Tổng điểm 797

Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:05:03
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:56:16
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 21:00:34
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:47:06
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:41:47
Dinh thien tan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 20:12:31

Điểm thi

Dinh thien tan làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-30 19:43:12
Dinh thien tan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-30 19:22:08
Dinh thien tan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-30 19:18:21
Dinh thien tan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-28 12:31:29