Pappy Xù Tường

Giới thiệu về bản thân

Em không có đủ can đảm ... để bước đến bên anh ... Nhưng em cũng không ... đủ can đảm nhìn anh ... yêu người khác ... !

Kết quả là 4432320 bạn nhé !!!!!

K mình và kết bạn với mình nha !!

Ai học giỏi Khoa , Sử và Địa thì kb với mình nha !!

Kết quả là 4432320 bạn nhé !!!!!

K mình và kết bạn với mình nha !!

Ai học giỏi Khoa , Sử và Địa thì kb với mình nha !!

Kết quả là 4432320 bạn nhé !!!!!

K mình và kết bạn với mình nha !!

Ai học giỏi Khoa , Sử và Địa thì kb với mình nha !!

Theo đầu bài ta lấy dãy số 2,3,4...,98,99,100 làm tương tự

Số các số hạng là:

(100 - 2) : 1 + 1= 99 (số) 

Dãy số có số cặp là:

99 : 2 = 49 ,5 (cặp)

Mỗi cặp có tổng là:

100 + 2 =102

Vậy tổng dãy số(tứ biểu thức của đề bài)là:

49,5 x 102 = 5049

Đáp số: 5049

Mình làm đầy đủ và rõ ràng nhất nên bạn nhớ cho đúng nha