Pappy Xù Tường

Giới thiệu về bản thân

Em không có đủ can đảm ... để bước đến bên anh ... Nhưng em cũng không ... đủ can đảm nhìn anh ... yêu người khác ... !