Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bong Kylie. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bong Kylie

Bong Kylie
\\

Luyện toán

1 -Trung bình 5.60 - Tổng điểm 112

Bong Kylie đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 09:29:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.50 - Tổng điểm 25

Điểm thi

Bong Kylie làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-02 22:18:31
Bong Kylie làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-02 16:59:01