Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tuấn Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tuấn Anh
Hãy cứ thất bại đi...bởi vì nó sẽ giúp vinh quang nhận được sau này của mày xứng đáng hơn

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:28:27
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 10:29:55
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 21:57:27
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 15:04:47
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 15:14:16
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 09:44:59
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:48:26
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 23:02:22
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 16:03:57
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 15:31:32
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:35:05
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-10-01 20:47:59

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:35:25
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 23:12:28
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 09:16:45
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 09:21:48
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 09:31:33
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:53:03
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:54:08
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 22:00:18
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 23:11:08
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 09:35:13
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 09:44:47
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 15:13:17
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 17:12:28
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 17:34:38
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:47:30
Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 22:16:05

Điểm thi

Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-18 20:38:11
Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-18 20:33:00
Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-17 22:03:03
Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-17 21:57:43
Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-17 21:51:59