Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với momozono nanami. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

momozono nanami

momozono nanami
nobody isn't my friend I like "tho than tap su "and "naruto shipuden","one piece" I love my friend

Điểm thi

momozono nanami làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 17:11:30
momozono nanami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-29 13:43:33
momozono nanami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 15:54:27
momozono nanami làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-28 15:22:11
momozono nanami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-28 15:16:56

Luyện toán

2 -Trung bình 6.28 - Tổng điểm 753

momozono nanami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 09:43:58
momozono nanami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 11:42:39