Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jepz Ki. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jepz Ki

Jepz Ki
Đẳng cấp vẫn là mãi mãi

Luyện toán

1 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 175

Jepz Ki đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 05:38:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 87

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi