Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚

゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚
Not_Have_Any_Friends
  • Tên: ゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚
  • Đang học tại: Trường THCS Âu Cơ
  • Địa chỉ: Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điểm hỏi đáp: 797SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

18 -Trung bình 5.02 - Tổng điểm 2361

゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:36:38
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:22:03
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 19:49:58
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 13:16:08
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 09:13:13
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 09:08:57
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 09:08:02
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 09:05:58
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:18:51
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 15:59:15

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.40 - Tổng điểm 256

゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 16:42:52
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:56:19

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 7.46 - Tổng điểm 895

゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 16:13:08
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A mission to Mars
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 15:58:08
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 16:25:55
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 19:58:29
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 19:51:59
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 15:50:09
゚°☆Čô_Đơŋ☆° ゚ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 15:46:32

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 10:49:31