Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vũ anh tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vũ anh tú

vũ anh tú
*[PINOCHIO]* HI EVERYBODY !

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:54:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:06:50
vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung D. Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:06:56
vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 21:02:12
vũ anh tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:45:22

Điểm thi

vũ anh tú làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 19:41:50
vũ anh tú làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-02 20:04:02
vũ anh tú làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 19:28:00