Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tăng Minh Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tăng Minh Ngọc

Tăng Minh Ngọc
Bonjour à tous, je suis Tăng Minh Ngọc

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 22:32:08
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 22:03:50
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 23:15:38
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 23:10:49
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:07:50
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 21:04:53
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 16:43:27
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:25:59
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:14:04
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:32:39

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 22:22:22
Tăng Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:40:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tăng Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:55:47
Tăng Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 22:55:15
Tăng Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-11-04 22:04:11
Tăng Minh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 21:54:42